Geowłókniny

Produkujemy geowłókniny igłowane o szerokości od 2,0 do 6,0 m i masie powierzchniowej od 150 g/m2 do 800 g/m2.

Rodzaje geowłóknin Filtex:

geowłókniny polipropylenowe

geowłókniny poliestrowe

ZASTOSOWANIE geowłóknin Filtex

 • w budowie dróg tymczasowych, lokalnych, krajowych, szybkiego ruchu i autostrad,
 • w budowie wysypisk komunalnych: do ochrony geomembran, ochrony systemów drenażowych przed kolmotacją, do drenażu odcieków oraz separacji poszczególnych warstw mineralnego systemu uszczelniającego,
 • w budowie parkingów, pasów startowych, boisk i kortów tenisowych,
 • w umacnianiu nasypów, skarp, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek itp.,
 • w budowie systemów drenarskich,
 • w systemach odwadniających i izolacyjnych,
 • w budowie podtorzy linii tramwajowych.

FUNKCJE geowłóknin Filtex

 • wzmacniająca, polegająca na zmniejszeniu i wyrównaniu naprężeń w konstrukcjach ziemnych,
 • filtracyjna, polegająca na umożliwieniu przepływu cieczy i gazu w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu z kontrolą migracji cząstek gruntu,
 • drenażowa, umożliwiająca transport wody w płaszczyźnie wyrobu,
 • separacyjna, polegająca na rozdzieleniu różnych materiałów, zwłaszcza gruntów o zróżnicowanym uziarnieniu,
 • ochronna, zabezpieczająca współpracujące materiały budowlane przed uszkodzeniem mechanicznym.

Funkcje spełnione przez geowłókniny w wielu zastosowaniach działają łącznie np.: drenaż i filtracja, w zabezpieczeniu rur drenażowych, odwodnienie - wzmacnianie - separacja w budownictwie drogowym.