O firmie

Zakłady FILTEX SA istnieją od 1946 roku. W 1996 roku przekształciły się w Spółkę Akcyjną o 100% prywatnym kapitale. W naszej ofercie posiadamy geowłókniny - mające zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej oraz szeroką gamę włóknin technicznych, meblarskich i obuwniczych.

Wyroby te produkowane są techniką igłowania z zastosowaniem włókien chemicznych, odpornych na wilgoć, mikroustroje, oleje i smary oraz agresywne czynniki chemiczne.

Możliwość pełnej jak i połówkowej impregnacji oraz kalandrowania, nowoczesny park maszynowy, zdobyte przez lata doświadczenie pozwalają na szybkie dostosowanie produkowanych wyrobów do indywidualnych wymagań Odbiorców.

Posiadane certyfikaty gwarantują wysoką jakość produkcji.

PZU ŻYCIE SA w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypaddków ubezpieczeniowych, przyznało ZPF FILTEX SA środki finansowe z "Funduszu Prewencyjnego PZU ŻYCIE SA" na realizowanie zadań prewencyjnych.

Środki te zostaną przeznaczone na:

1. Zakup specjalistycznego sprzętu poprawiającego warunki pracy i BHP.
2. Badania profilaktyczne pracowników.
3. Zakup szczepionek ochronnych.