Certyfikaty

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008
W zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji włóknin igłowanych

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI 1488-CPD-0042/Z
W zakresie geowłóknin igłowanych. Wydany przez Zakład Certyfikacji ITB.